PSU که مخفف Power Supply Unit است، جزء ضروری یک سیستم کامپیوتری است. این وظیفه تبدیل نیروی الکتریکی از یک پریز به برق قابل استفاده است که می تواند به اجزای مختلف رایانه توزیع شود. PSU یک منبع تغذیه ثابت و قابل اعتماد را تضمین می کند تا از آسیب به اجزای داخلی کامپیوتر جلوگیری کند. بسیار مهم است که یک PSU را انتخاب کنید که با نیازهای برق سیستم کامپیوتری مطابقت داشته باشد تا از عملکرد بهینه و طول عمر اطمینان حاصل شود. PSU همچنین نقش مهمی در حفظ بهره وری انرژی ایفا می کند زیرا توان را با حداقل تلفات تبدیل می کند. به طور کلی، PSU یک جزء حیاتی است که عملکرد روان و محافظت از یک سیستم کامپیوتری را تضمین می کند.

در حال نمایش 2 نتیجه